Elérhetőségek

„Fel a WEBre!”„Fel a WEBre!”


Minden vállalkozás számára szükséges (Sőt! Kötelező!), hogy legyen egy modern és tetszetős weboldala.

Az is fontos emellett, hogy a céges weboldal tartalma és működése is folyamatosan megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, biztonságos legyen, hogy a leendő megrendelői, vásárlói bizalmát felkeltse és meg is tudja tartani, azok elégedettek legyenek és visszatérjenek hozzá.

A weboldalakon kezelt adatokra a GDPR ugyanúgy vonatkozik, mint a vállalkozás által egyéb formában (papíron vagy számítógépen) kezelt adatokra. A szigorú előírásoknak emiatt a vállalkozás minden területen meg kell, hogy feleljen, ha el akarja kerülni például egy, az  adatvédelmi hatóság által kiszabható magas bírság vagy adott esetben egy, a céget feljelentő elégedetlen ügyfél vagy munkavállaló számára a bíróság által megítélhető szintén milliós nagyságrendű kártérítés, sérelemdíj kifizetését.

Megéri kockáztatni?

 

A GDPR számos új feladatot hozott, többek között:

  • biztosítani kell a megrendelők, vásárlók, ügyfelek és alkalmazottak, valamint a partnerek személyes adataik kezeléséhez fűződő jogait, így például adatkezelési tájékoztatókat kell készíteni és hozzáférhetővé tenni a számukra a vállalkozás által végzett adatkezelési tevékenységekről;
  • adatbiztonsági intézkedéseket kell alkalmazni a személyes adatok kezelése során – függetlenül az adatkezelés formájától, azaz, hogy papír alapú nyilvántartásokban vagy számítógépen, informatikai rendszerben (pl.: weboldalukon) történik az vagy sem;
  • új adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet, illetve adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni, s indokolt esetben a felügyeleti hatóságnak (NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) beküldeni;
  • biztosítani kell a hozzájáruláson alapuló adatkezeléseknél a GDPR-ben előírt új jogokat (pl.: elfeledtetéshez való jog, adathozzáféréshez való jog, stb.), amely különösen az interneten keresztüli regisztrációk (pl.: vásárlás, megrendelés), valamint az adatok végleges és teljes körű törlése, továbbá átadhatóságának biztosítása (exportálhatóság) kapcsán jelent kihívást, annak műszaki, technológiai megvalósításában;
  • bármilyen, a személyes adatokat érintő problémát (adatvédelmi incidens) a felügyeleti hatóság felé legfeljebb 72 órán belül be kell jelenteni (a bejelentés elmulasztása a hatóság által szankcionálható, bírság kiszabásával), valamint az incidensben érintetteket haladéktalanul tájékoztatni kell az adataikkal történtekről, a probléma kezeléséről, a megtett intézkedésekről;
  • a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén naprakész tartalmú adatkezelési nyilvántartást kell vezetni a kezelt adatokról, illetve Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatot kell készíteni és alkalmazni.

Komplex szolgáltatásunk keretében együtt kínálunk megoldást minderre a 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások számára, GDPR kompatibilis weboldallal, biztonságos elektronikus levelezéssel, GDPR megfelelőségre felkészítéssel és folyamatos adatvédelmi szakértői tanácsadással.

Tesszük mindezt úgy, hogy nem Önnek kell külön-külön megkeresni, megfizetni és megtartani a hozzáértő szakembereket!

Tőlünk egy helyről megkapja a szükséges tudást, s együtt olcsóbban is!

 

A felkészítés eredményeképpen a vállalkozás, mint adatkezelő GDPR megfelelősége igazolható módon megvalósul.

 

Milyen további előnyei vannak ennek?

A GDPR megfelelőséget már most is elvárják a beszállítóktól a megrendelők mind az állami szektorban, mind pedig több iparág (pl.: autóipar, energiaszolgáltatók) esetében. A kör csak bővülni fog a jövőben. Ha versenyben akar maradni, akkor igazolnia is tudni kell, hogy megfelel!

A GDPR megfelelőség előfeltétele már most is több céges felelősségbiztosítás típusú termék esetén a biztosítás megkötésének. Gondolkodjon előre! Erre is szüksége lehet még...

Egy esetleges adatvédelmi hatósági vagy bírósági eljárásban a GDPR megfelelőség igazolása alapvetően elvárt, s jelentően csökkentheti a kiszabandó bírság vagy a megítélendő kártérítés mértékét, ha sehogyan sem kerülhető el az, mert akkora hibát követnek el esetleg a személyes adatok kezelése során. Előfizetőink számára erre az esetre kedvezményes díjszabású jogi képviseletet is kínálunk a személyiségi jogi perekhez.

 

A gyakran változó jogszabályoknak maradéktalanul folyamatosan történő megfelelés ma már nélkülözhetetlen minden vállalkozás számára versenyképessége növelése, piaci pozíciójának megőrzése érdekében egyaránt.

 

Mi van a csomagban? (A szolgáltatás tartalma)

Mennyibe kerül?

Általános Szerződési Feltételek

 
Vissza az előző oldalra!
„Fel a WEBre!” - Magyar